Hľadáte spoľahlivého partnera? 

Vami zvolenú technológiu obslúžime podľa VAŠICH POTRIEB. 

Integrujeme smart CCTV technológie svetových výrobcov. Zabezpečíme návrh systému, funkčné skúšky, predvedenie technológie. Vybudujeme energetickú a dátovú infraštruktúru pre potreby prevádzky celkového systému. Parametrizujeme smart technológie – rozpoznávanie EČV, vyhodnotenie dopravy, pohyb osôb.

Kamerové systémy CCTV

Spravujte Váš majetok na diaľku, prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie komunikujúcej s Vašou smart domácnosťou. Správa a kontrola poplachov zablokovania a odblokovania ochrany časti objektov. Otváranie brán, spúšťanie závlahy, riadenie vykurovacích teplôt, poplach v prípade požiaru, zatopenia vodou a úniku plynu.

EZS alarmy

Elektronická požiarna signalizácia EPS

Ochráni Vás pred požiarom vďaka včasnej lokalizácii dymu alebo zvýšenej teploty. Zabezpečíme Vám od prípravy projektu, rozpočet, montáž až po súčinnosť pri kolaudačnom jednaní. Náš servisný tím sa Vám postará o zákonom stanovené pravidelné revízie. 

Elektrická požiarna signalizácia EPS

Ponúkame technológie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú certifikované a kvalitné. Kvalita, odbornosť a profesionálny prístup sú pre nás prvoradé. V ponuke komplexná inštalácia solárnych panelov/ systémov na kľúč individuálne pre každého klienta. Stratégiou spoločnosti je postupne priniesť slovenským zákazníkom a domácnostiam novinky z oblasti solárnych systémov, kvalitné služby a úspory na účtoch za energie, aj v rámci národného projektu Slovenskej inovačnej agentúry "Zelená domácnostiam"

Sme držiteľ osvedčenia pre ištalácie solárnych technológií s dotáciou.

Solárne technológie

Zabezpečte plynulý chod podniku aj vďaka zdrojom neprerušeného napájania.  Za pomoci alternatívneho zdroja napájania sa nemusíte obávať, že stratíte dáta alebo sa naruší technologický proces pri výpadku elektrickej energie. Pre väčšie technologické celky vypočítame potrebnú kapacitu batériového zdroja ako aj samotnej UPS technológie. Vykonáme časové meracie diagramy zaťaženia a špičiek Vašej energetickej siete. Realizujeme úpravy rozdelenia Vašej siete na zálohovanú a nezálohovanú časť podľa potrieb.  

UPS systémy

Kvalitná zdravotná starostlivosť prostredníctvom systému, ktorý je aplikovaný medzi  sestrou a  pacientom.  Systém sestra pacient zabezpečí včasný zásah zdravotnej sestry pri zhoršení stavu pacienta prípadne potreby poskytnutia pomoci pri úkonoch, ktoré pacient bez pomoci nemôže vykonať.

Systém pacient sestra

Prepojíme Vašu hlasovú signalizáciu podľa noriem s elektrickou požiarnou signalizáciou a Vaším informačným systémom, ozvučením hudby na pozadí. 

Hlasová signalizácia požiaru HSP

Hotelový systém ovládania dverí – majte pod kontrolou otváranie hotelových dverí na diaľku. Navrhneme topológiu systému a realizujeme projektovú dokumentáciu, pripravíme potrebnú kabeláž, osadíme elektrické zámky, oživíme a integrujeme energeticky zálohovaný systém riadenia vstupov. Nainštalujeme do Vašich zariadení systém správy. Zaškolíme Vás na správne užívanie Vášho informačného systému.

Prístupové systémy vo firmách – riaďte vstupy podľa oprávnení jednotlivých zamestnancov. Technológie prístupu na základe otlačku prstu alebo čipu.

Prístupové a dochádzkové systémy

Videovrátniky – zabezpečenie komunikácie pre vzdialené otváranie dverí. Inteligentné vrátniky viete integrovať do lokálneho kamerového systému. Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete nadviazať komunikáciu s videovrátnikom a riadiť správu otvárania dverí.

Inteligentné kamery pre prístupové aplikácie – prepojíme s Vašou elektrickou bránou pre automatické otváranie a zatváranie. Vytvoríme databázu pre Váš systém, autorizácia povolených ŠPZ.

Videovrátniky a inteligentné kamery

KIOSK - riešenie pre Vašu vrátnicu vďaka dotykovej  obrazovke , čítačke občianskych preukazov a pasov, obojsmerné audio, platobný terminál, skener QR kódov a tlačiareň.   

Turnikety - dodáme, nainštalujeme a prepojíme turniket s prístupovým systémom. Systém prepojíme so systémom požiarnej bezpečnosti a inými aplikáciami, ktoré  dodávame a integrujeme napr. test alkoholu, test teploty na COVID, systém náhodného vyvolania pre osobnú kontrolu zamestnanca.

KIOSK a Turnikety

Naše Služby

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby zákazníkom nielen počas inštalácie zariadení ale aj po nich. Pomáhame našim zákazníkom vyriešiť nielen hlásené poruchy vzdialeným pripojením ale aj poradenstvo v oblasti elektronickej ochrany objektov.

Kontaktujte nás v začiatkoch Vášho zámeru. Včasnou prípravou dokážeme znížiť Vaše náklady. Zabezpečíme Vám komplexné služby nielen po praktickej ale aj po technickej stránke vypracovaním potrebných dokumentov a projekčnej činnosti. Po zrealizovaní objednaného diela je zákazníkovi vypracovaná dokumentácia skutkového stavu, návod na použitie spolu so školiacim materiálom, smernica pre užívanie systému.  Kontaktujte nás ešte dnes.

Naši zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a odborne certifikovaní výrobcami integrovaných technológií.

Sme certifikovaní:

ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality

ISO 27001:2013  – systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 37001:2016 – systém manažérstva proti korupcií

ISO 45001:2018 – systém manažérstva BOZP

ISO 14001:2015 – systém environmentálneho manažérstva

15-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví sme nadobudli potrebnú kvalifikáciu.  Zabezpečenie legislatívnych náležitostí pri uvedení diela do prevádzky kolaudačného alebo iného certifikačného procesu.

Okamžitú reakciu na Vaše požiadavky zabezpečí vyšší servisný technik vďaka Vašej súčinnosti na diaľku.  Ponúkame inovácie, ktoré Vám zjednoduchšia život.

Poskytujeme služby servisnej zmluvy v zmysle zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  a dodržania pravidelných kontrol v zmysle smernice ISO certifikácie zákazníka. Sme stálym partnerov našich zákazníkov pre správu a údržbu technológii.

 • Slaboprúdové a silnoprúdové rozvody
 • Optické siete, digitálne rádiové siete a televízne rozvody
 • Dochádzkové, prístupové systémy, audio a videovrátniky
 • Osvetľovacie a ozvučovacie systémy
 • Výroba rozvádzačov
 • Domáca automatizácia, regulácia vykurovania
 • Bezpečnostné dvere Sherlock
 • Turnikety, parkovacie a logistické systémy
 • Kapacitné skúšky batérií záložných zdrojov

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby zákazníkom nielen počas inštalácie zariadení ale aj po nich. Pomáhame našim zákazníkom vyriešiť nielen hlásené poruchy vzdialeným pripojením ale aj poradenstvo v oblasti elektronickej ochrany objektov.

Kontaktujte nás v začiatkoch Vášho zámeru. Včasnou prípravou dokážeme znížiť Vaše náklady. Zabezpečíme Vám komplexné služby nielen po praktickej ale aj po technickej stránke vypracovaním potrebných dokumentov a projekčnej činnosti. Po zrealizovaní objednaného diela je zákazníkovi vypracovaná dokumentácia skutkového stavu, návod na použitie spolu so školiacim materiálom, smernica pre užívanie systému.  Kontaktujte nás ešte dnes.

Naši zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a odborne certifikovaní výrobcami integrovaných technológií.

Sme certifikovaní:

ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality

ISO 27001:2013  – systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 37001:2016 – systém manažérstva proti korupcií

ISO 45001:2018 – systém manažérstva BOZP

ISO 14001:2015 – systém environmentálneho manažérstva

15-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví sme nadobudli potrebnú kvalifikáciu.  Zabezpečenie legislatívnych náležitostí pri uvedení diela do prevádzky kolaudačného alebo iného certifikačného procesu.

Okamžitú reakciu na Vaše požiadavky zabezpečí vyšší servisný technik vďaka Vašej súčinnosti na diaľku.  Ponúkame inovácie, ktoré Vám zjednoduchšia život.

Poskytujeme služby servisnej zmluvy v zmysle zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  a dodržania pravidelných kontrol v zmysle smernice ISO certifikácie zákazníka. Sme stálym partnerov našich zákazníkov pre správu a údržbu technológii.

 • Slaboprúdové a silnoprúdové rozvody
 • Optické siete, digitálne rádiové siete a televízne rozvody
 • Dochádzkové, prístupové systémy, audio a videovrátniky
 • Osvetľovacie a ozvučovacie systémy
 • Výroba rozvádzačov
 • Domáca automatizácia, regulácia vykurovania
 • Bezpečnostné dvere Sherlock
 • Turnikety, parkovacie a logistické systémy
 • Kapacitné skúšky batérií záložných zdrojov

STOP LUP, s.r.o.
Sasinkova 9, 010 01 Žilina 
IČO: 45724351
DIČ: 2023108483
IČ DPH: SK2023108483  
Email: obchod@stoplup.sk 
Výpis z obchodného registra

Otváracie hodiny: 
PO: 8:00-16:00 
UT: 8:00-16:00 
ST: 8:00-16:00
ŠT: 8:00-16:00
PIA: 8:00-16:00
SO-NE: zatvorené